Polityka prywatności

Wstęp

Firma Mama Smoka Justyna Krupnik ma świadomość tego, jak ważny jest dla Państwa sposób korzystania z Państwa danych osobowych oraz rozumie wagę ochrony Państwa prywatności.

Administratorem Państwa danych jest firma Mama Smoka Justyna Krupnik (ul. Jana III Sobieskiego 72/17, 02-930 Warszawa).

Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jak sklep U Mamy Smoka zbiera i zarządza Państwa danymi osobowymi. Zawiera informacje co do rodzaju zbieranych danych, sposobu ich wykorzystania, powodu, dla którego są nam potrzebne i korzyściach dla Państwa z tego wynikających. Prosimy o kontakt pod adresem biuro@umamysmoka.pl, jeśli mają Państwo pytania lub uwagi, lub jeśli pragną Państwo zgłosić żądanie co do przysługujących Państwu praw jako osoby, której dane dotyczą.

 

Podstawowe zasady i zobowiązanie do ochrony prywatności

Firma Mama Smoka Justyna Krupnik czuje się zobowiązana do ochrony Państwa prawa do prywatności. Naszym celem jest ochrona danych osobowych będących w naszym posiadaniu, odpowiedzialne zarządzanie danymi oraz stosowanie przejrzystych praktyk. Państwa zaufanie jest dla mnie najważniejsze. Dlatego też zobowiązujemy się do przestrzegania następujących podstawowych zasad:

 • Nie mają Państwo obowiązku przekazywania nam danych osobowych, o które się zwracamy. Jednak jeśli zdecydują się Państwo ich nie przekazywać, wówczas możemy nie mieć możliwości udostępniania Państwu pewnych usług lub produktów.
 • Zbieramy i przetwarzamy Państwa dane w celach określonych w Polityce prywatności lub konkretnych celach, które są naszymi wspólnymi celami lub na które wyrażą Państwo zgodę.
 • Naszym celem jest zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych w minimalnym możliwym zakresie.
 • Przy zbieraniu danych osobowych staramy się zapewnić ich rzetelność i aktualność.
 • Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiazanie z określoną osobą.
 • Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w Polityce prywatności.

 

Jakie dane osobowe zbieramy?

 

Zbieramy od Państwa bezpośrednio następujące rodzaje danych osobowych:

 • Osobiste dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres mail, adres rzeczywisty i numery telefonu
 • Komunikacja z nami, która może obejmować szczegóły rozmów odbywanych poprzez portale społecznościowe oraz wiadomości e-mail.
 • Informacje o płatnościach za zakupy dokonane w naszym sklepie internetowym.
 • Profile z mediów społecznościowych,

 

Prawa, które Państwu przysługują

W związku z przetwarzaniem przez sklep U Mamy Smoka danych osobowych przysługuje Państwu szereg praw, które mogą Państwo wykonać w dowolnym czasie. Poniżej przedstawiamy te prawa wraz z ich opisem.

Prawo dostępu do danych osobowych i ich sprostowania

W każdej chwili mają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania i aktualizacji. Rozumiemy, jak ważne są te prawa, więc jeśli będą je Państwo chcieli wykonać, zapraszamy do kontaktu: biuro@umamysmoka.pl .

Prawo do przenoszenia danych

Państwa dane osobowe mogą być przenoszone. Oznacza to, że mogą być przeniesione, skopiowane lub przesłane drogą elektroniczną. Jednakże prawo to ma zastosowanie tylko, jeśli:

 1. Przetwarzanie odbywa się na podstawie Państwa zgody,
 2. Przetwarzanie odbywa się w ramach wykonywania umowy,
 3. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Jeśli będą Państwo chcieli wykonać prawo do przeniesienia danych, zapraszamy do kontaktu: biuro@umamysmoka.pl.

Prawo do usunięcia danych osobowych

Mają Państwo prawo zażądać od nas usunięcia Państwa danych, jeśli:

 1. Dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, lub
 2. Cofną Państwo udzieloną wcześniej zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania, lub
 3. Wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego lub
 4. Wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do prawnie uzasadnionych celów realizowanych przez Mama Smoka Justyna Krupnik (takich jak poprawa jakości obsługi użytkowników naszych stron internetowych),
 5. Dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, lub
 6. Dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.

Jeśli pragną Państwo usunąć swoje dane osobowe będące w naszym posiadaniu, prosimy o powiadomienie nas o tym biuro@umamysmoka.pl, a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Jeśli zebrane dane osobowe przestaną być potrzebne w danym celu i nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości staramy się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

Prawo do ograniczenia przetwarzania

Mają Państwo prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych, jeśli

 1. kwestionują Państwo prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych, lub
 2. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale zamiast ich usunięcia, woleliby Państwo, abyśmy ograniczyli ich przetwarzanie,
 3. Mama Smoka Justyna Krupnik nie potrzebuje już Państwa danych osobowych do celów, w jakich zostały zebrane, ale są one potrzebne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub
 4. wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych osobowych – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych są nadrzędne wobec podstaw Państwa sprzeciwu.

Jeśli pragną Państwo ograniczyć przetwarzanie swoich danych osobowych przez Mama Smoka Justyna Krupnik, prosimy o powiadomienie nas o tym pod adresem biuro@umamysmoka.pl, a podejmiemy odpowiednie działania, aby odnieść się do Państwa żądania zgodnie z wymogami prawnymi.

Prawo do zgłoszenia sprzeciwu

W każdej chwili mają Państwo prawo do zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania Państwa danych osobowych. Prosimy o kontakt: biuro@umamysmoka.pl

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego danych osobowych co do tego, jak przetwarzamy dane osobowe.

 

Udostępnianie danych osobowych

Mama Smoka Justyna Krupnik udostępnia Państwa dane osobowe tylko podmiotom powiązanym z celem realizacji zamówienia, które je chronią i postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych w taki sam lub podobny sposób jak my.

Nie będziemy dzielić się Państwa danymi osobowymi, sprzedawać ich, wynajmować ani ujawniać w sposób inny niż opisano w tabeli poniżej. Jednakże możemy przekazać Państwa dane w sytuacji, gdy jest to wymagane prawem lub gdy żądanie takie zgłosi organ władzy publicznej.

Państwa dane osobowe będą udostępniane następującym osobom trzecim w opisanych tu celach:

Kategoria osób trzecich:

Rodzaj danych:

Cele:

Agencje hostingowe

Osobiste dane kontaktowe, dane do logowania

Hosting strony internetowej, realizacja funkcjonalności sklepu internetowego

Firmy kurieskie i pocztowe

Imię, nazwisko, adres, numer telefonu

Wysyłka zakupionych przedmiotów

Firmy pośredniczące w płatności

Imię, nazwisko, numer bankowy, ew. nr karty płatniczej. 

Realizacja płatności za zakupione przedmioty

Udostępnianie danych za granicę

Dane osobowe nie są przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG).

Pliki cookie i inne technologie

Możemy także zbierać od Państwa dane osobowe poprzez stosowanie plików cookie:

 1. Informacje na temat używanej przez Państwa przeglądarki i systemu operacyjnego,
 2. Adres IP używanego przez Państwa urządzenia,

Więcej informacji o stosowanych przez nas plikach cookie znaleźć można na stronie Pliki cookies.

Jak się z nami kontaktować

Jeśli mają Państwo pytania, uwagi lub skargi dotyczące niniejszej Polityki prywatności lub przetwarzania Państwa danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez biuro@umamysmoka.pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl